HOME
Powered by StoreHub

กล่องครัวซอง  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องครัวซองต์

พร้อมส่งแล้วนะคะ🥐

ผลิตด้วยกระดาษฟู้ดเกรด

หนาถึง 350 แกรม

รายละเอียด:

ขนาดมาตรฐาน 22.5x28.5x6.5 cm

1 แพค 20 ชิ้น

กระดาษหนาถึง 350 แกรม ไม่ยวบนะจ๊ะ 📌

หรือสามารถใส่พิซซ่าได้เลยจ้า