HOME
Powered by StoreHub

กล่องฝาทึบ  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-K (น้องฝาทึบ)

รายละเอียดสินค้า : 4 ขนาด

1. ความจุของภาชนะ 700 ml. ขนาด 10x15x4.5 cm

2. ความจุของภาชนะ 900 ml. ขนาด 11.6x15x4.8 cm

3. ความจุของภาชนะ 1200 ml. ขนาด 12x18x5 cm

4. ความจุของภาชนะ 1600 ml. ขนาด 13x18.8x6 cm


การบรรจุสินค้า

1 แพ็ค 50 ชิ้น

.

(รูปลิขสิทธิ์ของทางร้าน ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต)