HOME
Powered by StoreHub

กล่องฝาใส  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-A (น้องฝาใส)

📌Lunch Box Kraft (Food direct contact paper)

✔️สามารถเข้าไมโครเวฟได้ 90 องศา ไม่เกิน 1-2 นาที

✔️สามารถใส่อาหาร ของหวานที่เป็นน้ำได้💦

✔️กล่องสำเร็จรูป ที่เราขึ้นรูปด้วย Ultrasonic

✔️เราเป็นเพียงไม่กี่โรงในประเทศไทย ที่ใช้เทคนิคนี้ #ปลอดภัย #สบายใจ หายห่วง

✔️วิธีการขึ้นรูป วิธีการประกอบกล่อง ไร้กาว

✔️เรากล้าขาย เพราะมีใบรับรองบรรจุภัณฑ์กระดาษของเรา

✔️ทุกอย่างตรวจสอบได้

.

รายละเอียดสินค้า 5 แบบ:

1.ความจุของภาชนะ 500 ml. ขนาด 8.5x13.5x3.9 cm

2.ความจุของภาชนะ 900 ml. ขนาด 11.6x15x4.8 cm

3.ความจุของภาชนะ 1200 ml. ขนาด 12x18x6 cm

4.ความจุของภาชนะ 1600 ml. ขนาด 13x18x6 cm

5.ความจุของภาชนะ 2100 ml. ขนาด 14x19.5x6.5 cm


การบรรจุสินค้า

1 แพ็ค 50 ชิ้น

.

(รูปลิขสิทธิ์ของทางร้าน ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต)