HOME
Powered by StoreHub

กล่องเค้ก ทรงปกติ 1/2-3ปอนด์  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


1.กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ทรงปกติ สี: ขาว และ น้ำตาลคราฟท์กว้าง 20x ยาว 20 x สูง 10 ซม.

20 ใบ แพ็ค

2.กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ สี: ขาว และ คราฟกว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม.

20 ใบ : แพ็ค

3.กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ทรงปกติ สี: ขาว และ น้ำตาลคราฟท์กว้าง 26.5 x ยาว 26.5 x สูง 11 ซม.

10 ใบ : แพ็ค

4.กล่องเค้ก 1/2 ปอนด์ ทรงปกติ สี: ขาว และ คราฟกว้าง 26.5 x ยาว 26.5 x สูง 8 ซม.

20 ใบ : แพ็ค

**รอบจัดส่งสินค้า จันทร์-ศุกร์**