HOME
Powered by StoreHub

กล่องเค้ก ทรงสูง 1-2 ปอนด์  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


1.กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ทรงสูง

สี: ขาว และ น้ำตาลคราฟท์

กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 16 ซม.


2.กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงสูง

 สี: ขาว และ คราฟ

กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 18 ซม.20 ใบ : แพ็ค20 ใบ : แพ็ค