HOME
Powered by StoreHub

กล่องไก่ทอด  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องใส่ของทอด💦 #กันน้ำมัน #ไม่ต้องเอากระดาษมารองให้สิ้นเปลือง

สามารถใส่ไก่ทอด ได้ 10-12 ชิ้น

ไดคัทที่บนฝา และด้านหลัง ครึ่งวงกลม 2 รู

#มีรูระบายอากาศ ไม่ให้อับชื้น

รายละเอียด
 1แพค : 50 ชิ้น

#กล่องไก่ทอด สามารถใส่อาหารทอดได้ทุกชนิด พร้อมรูระบายอากาศ

มีสีขาวแล้วนะคะ ^^ จัดไปคะ^^ #กันน้ำมัน ผลิตเองทุกชิ้นนะคะ

ขนาด

12x16x6 cm