HOME
Powered by StoreHub

กล่องไก่ทอดลูกฟูก


  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


Stay Tuned! กล่องลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน

กล่องใส่ของทอด #ไก่ทอด

พร้อมรูระบายอากาศ เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร

สามารถกันกระแทก เหมาะกับอาหาร #fooddelivery

ส่งตามบ้านได้อย่างดีทีเดียว

*แนะนำเอาแผ่นรองอาหารใส่ก่อนบรรจุนะคะ ^^

ขนาด: 20x7.5x12.5cm

1แพคมี 25ชิ้น