HOME
Powered by StoreHub

ชั้นแบ่งช่อง 165mm  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


รายละเอียด :

ไส้พลาสติก #แยกอาหาร #ฟู้ดเกรด 1,2 และ 3 ช่อง 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16.5cm 

สามารถใส่กับน้องกล่องกลม L (1100ml.)


บรรจุ :

1แพค : 50 ชิ้น


**ราคาไม่รวมถ้วย**.

(รูปลิขสิทธิ์ของทางร้าน ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต)