HOME
Powered by StoreHub

ชั้นแบ่งช่อง150mm  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


รายละเอียด :

ไส้พลาสติก #แยกอาหาร #ฟู้ดเกรด 1,2 และ 3 ช่อง 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15cm 

สามารถใส่กับน้องกล่องกลม S (750ml.) และ M (100ml.)


บรรจุ :

1แพค : 50 ชิ้น

**ราคาไม่รวมถ้วย**

.

(รูปลิขสิทธิ์ของทางร้าน ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต)