HOME
Powered by StoreHub

ถ้วยกลมคราฟท์  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JHH (น้องกล่องกลม)

📌Lunch Box Kraft (Food direct contact paper)

✔️สามารถเข้าไมโครเวฟได้ 90 องศา ไม่เกิน 1-2 นาที

✔️สามารถใส่อาหาร ของหวานที่เป็นน้ำได้💦

✔️กล่องสำเร็จรูป ที่เราขึ้นรูปด้วย Ultrasonic

✔️เราเป็นเพียงไม่กี่โรงในประเทศไทย ที่ใช้เทคนิคนี้ #ปลอดภัย #สบายใจ หายห่วง

✔️วิธีการขึ้นรูป วิธีการประกอบกล่อง ไร้กาว

✔️มีใบรับรองบรรจุภัณฑ์กระดาษของเรา


รายละเอียดสินค้า

ขนาดบรรจุ: 4 ขนาด

1. ขนาดบรรจุ 750ml 

2. ขนาดบรรจุ 1000ml

3. ขนาดบรรจุ 1100ml 

4. ขนาดบรรจุ 1300ml


การบรรจุสินค้า

1แพค : 50 ชิ้น

**ราคาไม่รวมฝา**

.

(รูปลิขสิทธิ์ของทางร้าน ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต)