HOME
Powered by StoreHub

ถ้วยกลมคราฟ500ml


  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องกลมใส่อาหาร ของคาวหรือของหวาน ได้ทั้งร้อนและเย็น ไม่รั่วไม่ซึมค่ะ

ขนาดบรรจุ 500ml.

ขนาด สูง 4.5cm/ก้นกว้าง 12.5cm/ปากกว้าง 15cm

บรรจุ 50ชิ้น/แพค

ใช้คู่กับฝา150mm (ฝาของกล่องกลมS/M)