HOME
Powered by StoreHub

ถ้วยกลมสีขาว  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องอาหารกระดาษขาว รหัส JHH (น้องกล่องกลม-ขาว)

📌Lunch Box Kraft (Food direct contact paper)

✔️สามารถเข้าไมโครเวฟได้ 90 องศา ไม่เกิน 1-2 นาที

✔️สามารถใส่อาหาร ของหวานที่เป็นน้ำได้💦

✔️กล่องสำเร็จรูป ที่เราขึ้นรูปด้วย Ultrasonic

✔️เราเป็นเพียงไม่กี่โรงในประเทศไทย ที่ใช้เทคนิคนี้ #ปลอดภัย #สบายใจ หายห่วง

✔️วิธีการขึ้นรูป วิธีการประกอบกล่อง ไร้กาว

✔️มีใบรับรองบรรจุภัณฑ์กระดาษของเรา

.

รายละเอียดสินค้า 4 แบบ :

1. ขนาดบรรจุ 750ml / 1แพค  : 50 ชิ้น

2. ขนาดบรรจุ 1000ml / 1แพค : 50 ชิ้น

3. ขนาดบรรจุ 1100ml /  1แพค : 50 ชิ้น

4. ขนาดบรรจุ 1300ml /  1แพค : 50 ชิ้น


การบรรจุสินค้า

1แพค : 50 ชิ้น

**ราคาไม่รวมฝา**

.

(รูปลิขสิทธิ์ของทางร้าน ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต)