HOME
Powered by StoreHub

ถ้วยน้ำจิ้ม(ชานอ้อย 2oz)  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


Sauce Cup 2 Oz.

#ถ้วยน้ำจิ้ม ผลิตจากชานอ้อย ย่อยสลายได้ 100%

มีฝา 2 แบบ:☘️ สูง 3cm

1. ชานอ้อย (ย่อยสลายได้ 100%

2. PET (ปิดแน่นกว่า)

ราคา :

1 แพ็ค 100 ชิ้นๆละ 2.85.-