HOME
Powered by StoreHub

ถ้วยน้ำจิ้ม ไอศกรีม 4oz.


  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


ถ้วยน้ำจิ้ม 4oz สามารถใส่ของคาวหรือหวานได้ ใส่ไอศกรีม หรือน้ำจิ้ม ซุป ได้หมด ครอบคลุมมากจ้า
1แพ็ค มี 50ชิ้น
**ไม่มีฝา**