HOME
Powered by StoreHub

ฝาถ้วยกลม  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


ฝาปิดกล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-H (ฝาน้องกล่องกลม)

รายละเอียดสินค้า

ฝาใสฟู้ดเกรด สำหรับปิดกล่องกลม รหัส JH-H

1. สำหรับขนาด s&m เส้นผ่าศูนย์กลาง 150mm

2. สำหรับขนาด L เส้นผ่าศูนย์กลาง 165mm

3. สำหรับขนาด XL เส้นผ่าศูนย์กลาง 185mm


การบรรจุสินค้า

ขนาดบรรจุ : 1 แพค : 50ชิ้น

.

(รูปลิขสิทธิ์ของทางร้าน ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต)