HOME
Powered by StoreHub

ฝาถ้วยทรงสูง  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


ฝาถ้วยทรงสูง รหัส PSB (ฝา)


📌Lunch Box Kraft (Food direct contact paper)

✔️สามารถเข้าไมโครเวฟได้ 90 องศา ไม่เกิน 1-2 นาที

✔️สามารถใส่อาหาร ของหวานที่เป็นน้ำได้💦

✔️กล่องสำเร็จรูป ที่เราขึ้นรูปด้วย Ultrasonic

✔️เราเป็นเพียงไม่กี่โรงในประเทศไทย ที่ใช้เทคนิคนี้ #ปลอดภัย #สบายใจ หายห่วง

✔️วิธีการขึ้นรูป วิธีการประกอบกล่อง ไร้กาว

✔️มีใบรับรองบรรจุภัณฑ์กระดาษ


รายละเอียดสินค้า

ขนาดบรรจุ: 4 ขนาด

1. ฝาพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลาง 96mm

2. ฝาพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลาง 115m

3. ฝากระดาษ เส้นผ่าศูนย์กลาง 96mm

4. ฝากระดาษ เส้นผ่าศูนย์กลาง 115mm

.

การบรรจุสินค้า

ขนาดบรรจุ : 1 แพ็ค 50ชิ้น

.

(รูปลิขสิทธิ์ของทางร้าน ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต)